Договори

НЗОКНашата практика има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за работа с деца и възрастни. За да можете да ползвате пакета от стоматологични услуги, е необходимо да сте с непрекъснати здравноосигурителни права и да носите здравната си книжка, в която се отразяват всички манипулации. Здравната каса вече дава възможност на всеки да лекува зъбите си където пожелае, независимо от първоначалния избор на стоматолог и от адресната регистрация.
  • За да сте здравноосигурен Вие не трябва да имате повече от три неплатени вноски за последните 15 месеца.
  • Oт 2018 год. здравноосигурените лица над 18 год. имат право на един преглед и три лечебни дейности на година – пломби или вадене на зъб. Здравната каса поема по-голямата част от цената на манипулацията, като останалата се поема от пациента.
  • Здравноосигурените до 18 год. имат право на преглед и четири лечебни дейности – пломба, кореново лечение (най-много две) или вадене на зъб. В някои от манипулациите има минимално доплащане.
  • За бременни Здравната каса отпуска допълнително един преглед със снемане на зъбен статус.
НЗОКДентална практика Молдованови са доверени стоматолози на Застрахователно акционерно дружество "БЪЛГАРИЯ ". "България Здраве" е медицинска застраховка, която е предназначена да осигури на застрахованите лица възможност за преглед и консултация с различни специалисти, гарантирано комплексно и качествено медицинско обслужване до избран от застрахованото лице лимит.
НЗОКОт 2018 год. Дентална практика Молдованови са част от лечебната мрежа на ЗEАД ”БУЛСТРАД ЖИВОТ ”. Всеки, който има сключена застраховка „Здравна грижа” с пакет „Дентална помощ“, може да проведе лечение без да е необходимо самоучастие, т.е. за Вас отпада представянето на документи пред Застрахователя и предварителното заплащане на манипулациите.
В нашето лечебно заведение се лекуват пациенти, които имат договор и с други Застрахователни компании, попълват се документи и издават фактури, с които се покриват разходите за стоматологичното лечение.