Сертификати

В Денталната практика обогатяваме нашите знания като инвестираме в следдипломна квалификация , посещаваме редовно курсове, лекции, конгреси и непрекъснато следим новостите в денталната медицина.

„Лекар, който е престанал да бъде ученик, престава да бъде лекар.“